Stats
Road network trucks Sewer cleaner truck

Notes

Remorque citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
Moteur :
  •  430 ch (316 kW)
  •  diesel
Essieux :
  •  8
  •  8x2
  •  essieu relevable
Freins :
  •  système abs
Cabine :
  •  ordinateur de bord
  •  climatisation
  •  sièges à suspension pneumatique
  •  autoradio
  •  tachygraphe
  •  système d''alarme
  •  phares supplémentaires
  •  pare-soleil
Équipement supplémentaire :
  •  blocage du différentiel
  •  4500 l
État :
  •  d''occasion


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information +48697070670
MAN TGA 35.430 WUKO MORO KAISER FOR CLEANING OF CHANNELS
year of production 2006
Special equipment is intended for hydrodynamic cleaning of drainage and sewage networks as well as for collection and transport of liquid waste.
Application:
* channel cleaning
* cleaning rain well bins
* sludge removal from the treatment plant
* removing impurities from excavations, pits, etc.
* cleaning industrial installations
* removal of hazardous materials
MORO PM200 vacuum pump
Pratissoli mod. MK55, max. Pressure 200 bar, capacity 290 l / min
Max tank capacity 14100 l
Capacity of external PE tanks, 4500 l
Open hydraulically up to the full cross section
Pneumatic central locking
Content level indicator:
internal float with outside scale
VIDEO

A CAR IN EXCELLENT TECHNICAL CONDITION!
VISUALLY PRESENTED!
IN PERFECT CONDITION!
100% NO ACCIDENT!
Price for export
POSSIBILITY OF LOAN or LEASING
_
- we handle loan and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first payment
- and newly opened companies
- and also clients registered in KRD and BIG
MORE INFORMATION AT NO.
+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48 661 615 124 (POL)
ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer within the meaning of art. 66, § 1. of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or obsolete announcement

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information +48697070670
MAN TGA 35.430 WUKO MORO KAISER DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW
rok produkcji 2006
Specjalny sprzęt przeznaczony jest do hydrodynamicznego czyszczenia sieci odwadniających i kanalizacyjnych oraz do zbierania i transportu odpadów płynnych.
Zastosowanie:
* czyszczenie kanałów
* czyszczenie koszy studzienek deszczowych
* usuwanie szlamu z oczyszczalni
* usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.
* czyszczenie instalacji przemysłowych
* usuwanie materiałów niebezpiecznych
Pompa próżniowa MORO PM200
Pratissoli mod. MK55, maks. ciśnienie 200 bar, wydajność 290 l / min
Max pojemność zbiornika 14100 l
Pojemność zewnętrznych zbiorników PE, 4500 l
Otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
Pneumatyczne centralne ryglowanie
Wskaźnik poziomu zawartości:
pływak wewnętrzny z podziałką na zewnątrz
VIDEO

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
Cena na export
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48 661 615 124 (POL)
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19, мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ, более подробная информация +48697070670
MAN TGA 35.430 WUKO MORO KAISER ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ
год выпуска 2006
Специальное оборудование предназначено для гидродинамической очистки дренажных и канализационных сетей, а также для сбора и транспортировки жидких отходов.
Применение:
* очистка канала
* очистка ящиков от дождя
* удаление осадка с очистных сооружений
* удаление загрязнений с раскопок, ям и т. д.
* очистка промышленных установок
* удаление опасных материалов
MORO PM200 вакуумный насос
Пратиссоли мод. MK55, максимальное давление 200 бар, производительность 290 л / мин
Максимальная емкость бака 14100 л
Емкость внешних ПЭ резервуаров, 4500 л
Открыть гидравлически до полного поперечного сечения
Пневматический центральный замок
Индикатор уровня контента:
внутренний поплавок с внешней шкалой
ВИДЕО

АВТОМОБИЛЬ В ОТЛИЧНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ!
ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
В идеальном состоянии!
100% без происшествий!
Цена на экспорт
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЙМА И ЛИЗИНГА
_
- мы выполняем кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого платежа
- и вновь открытые компании
- а также клиенты, зарегистрированные в KRD и BIG
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ НЕТ.
+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
+48 661 615 124 (POL)
Примечание.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в значении искусства. 66, § 1. Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за любые ошибки или устаревшие объявления
You are interested in this vehicle ?
Don’t wait any longer, get in touch with the company VIK-POL to know more right now !
By this seller
Similar ads