Main menu
My account
Main menu
Services
Focus Ranges
Stats
Road network trucks Sewer cleaner truck
Notes
Description :
  •  Kroll
Citerne :
  •  pompe
  •  hydraulique
  •  pompe à vide
Moteur :
  •  diesel
Essieux :
  •  3
  •  6x2
État :
  •  d''occasion
Informations supplémentaires :
  •  blanc


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information afficher les coordonnées

MAN WUKO KROLL KOMBI FOR CHANNEL CLEANING

year of production 12.2013, used from 2014
Mileage 112,000 km
VIDEO
afficher les coordonnées

Application:
* cleaning of channels
* cleaning baskets of rainwater wells
* remove sludge from the treatment plant
* lack of quality from excavations, pits, etc.
* cleaning of industrial installations
* output of additional materials

Vacuum pump CSV VACUSTAR W 1600 L
flow: 1510 m3 / h vacuum 200 mbar

Pressure pump URACA KD 716 G
flow rate: up to 315 l / min at a pressure of 170 bar

Tank capacity:
The total capacity of the tank is 14,000 l
Sliding piston with 3 locking points

Features:
combination of suction modes with cleaning under a high link
A water and sludge chamber about new women
emptying the piston through the discharge

Bottom:
Hydraulically opened upwards to the full cross-section
Pneumatic central locking

Content Level:
internal float graduated on the outside
version with PE ball

Hose cassette with a telescopic extension DN 125
Infinitely variable height adjustment of the suction hose hydraulically with a roller guide
Extension arm for suction hose, hydraulic and telescopic, tilted by 180 °
Warning lights
Work lights
Ambient lighting
Radio remote control


A car in a superb technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
_
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.

afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

CAUTION.
The display is for commercial information only and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information afficher les coordonnées

MAN WUKO KROLL KOMBI DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW

rok produkcji 12.2013, użytkowany od 2014
Przebieg 112000 km
VIDEO
afficher les coordonnées

Zastosowanie:
* czyszczenie kanałów
* czyszczenie koszy studzienek deszczowych
* usuwanie szlamu z oczyszczalni
* usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.
* czyszczenie instalacji przemysłowych
* usuwanie materiałów niebezpiecznych

Pompa próżniowa CSV VACUSTAR W 1600 L
wydatek: 1510 m3/h podciśnienie 200 mbar

Pompa wysokiego ciśnienia URACA KD 716 G
wydatek: do 315 l/min przy ciśnieniu 170 bar

Pojemność zbiornika:
Łączna pojemność komór zbiornika 14000 I
Tłok przesuwny z 3 punktami blokowania

Cechy:
kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem
komora wody i szlamu o zmiennych objętościach
opróżnianie poprzez tłok wygarniający

Dennica:
Otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
Pneumatyczne centralne ryglowanie

Wskaźnik poziomu zawartości:
pływak wewnętrzny z podziałką na zewnątrz
wykonanie z kulą PE

Kaseta na wąż z wysięgnikiem teleskopowym DN 125
Bezstopniowa regulacja wysokości węża ssącego hydraulicznie za pomocą prowadnicy rolkowej
Ramię przedłużające do węża ssącego, hydrauliczne i teleskopowe, odchylane o 180 °
Światła ostrzegawcze
Światła robocze
Oświetlenie otoczenia
Zdalne sterowanie radiowe


SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.

afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
afficher les coordonnées (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information afficher les coordonnées

MAN WUKO KROLL KOMBI ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ

год выпуска 12.2013, б / у с 2014
Пробег 112000 км
VIDEO
afficher les coordonnées

Заявление:
* чистка каналов
* чистка корзин дождевых колодцев
* удалить шлам с очистных сооружений
* отсутствие качества из котлованов, котлованов и т. д.
* очистка промышленных установок
* вывод дополнительных материалов

Вакуумный насос CSV VACUSTAR W 1600 L
расход: 1510 м3 / ч вакуум 200 мбар

Насос напорный URACA KD 716 G
расход: до 315 л / мин при давлении 170 бар

Емкость бака:
Общая вместимость танка - 14000 I.
Выдвижной поршень с 3 точками запирания

Функции:
сочетание режимов всасывания с очисткой под высоким звеном
Камера воды и ила о новых женщинах
опорожнение поршня через нагнетание

Нижний:
Гидравлически открывается вверх на все поперечное сечение
Пневматический центральный замок

Уровень содержания:
внутренний поплавок с градуировкой снаружи
версия с полиэтиленовым мячом

Кассета для шлангов с телескопическим удлинением DN 125
Бесступенчатая регулировка высоты всасывающего шланга гидравлически с помощью роликовой направляющей
Удлинитель для всасывающего шланга, гидравлический и телескопический, с наклоном на 180 °
Предупреждающие огни
Рабочие фары
Окружающее освещение
Дистанционное радиоуправление


Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
_
-мы берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% первый депозит
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.

afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber
afficher les coordonnées (POL)

ОСТОРОЖНОСТЬ.
Дисплей предназначен только для коммерческой информации и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.
See all
You are interested in this vehicle ?
Don’t wait any longer, get in touch with the company VIK-POL to know more right now !
By this seller
Similar ads