Main menu
My account
Main menu
Services
Focus Ranges
Stats
Road network trucks Sewer cleaner truck
Notes
Description :
  •  5.5 m × 1.75 m × 1.93 m
Remorque citerne :
  •  pompe
  •  7000 l/min
  •  pompe à vide
Boîtes de vitesses :
  •  boîte manuelle
Essieux :
  •  2
  •  4x2
Équipement supplémentaire :
  •  600 l
  •  1000 l
État :
  •  d''occasion
Description :
  •  jaune


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION
Kia on categories B COMBI WUKO FOR DUCT CLEANING 2020,
Year of body construction 2020
Mileage 93500 km
Car production year 2006
Dimensions
Length 5.5 m
Width 1.75 m
Height 1.93 m
VIDEOafficher les coordonnées
Capacity 1600 l
Capacity of the waste water barrel, sludge 1000 l
The capacity of the clean water barrel is about 600 liters
Possibility to combine two chambers into clean water
- license for a category B driving license
- 3-person version
- height of the vehicle with the bodywork 197 cm
- rear mechanical-air suspension with adjustable height
- new twin tires,
- new battery
The vehicle is intended for:
* cleaning of channels up to 60 m using a high-pressure water system, with the possibility of sucking impurities into the sludge tank at the same time, using a suction and pressure system,
* removing dirt and sediments from street inlets and sewer manholes,
* washing the facade and small ground objects, such as monuments, bus shelters, as well as work stations and the vehicle, using a water gun.
High pressure pump:
Annovi Reverberi XWL 50.15 - 150 bar
Suction pump Vacuum pump:
MEC 6500 - 7000 l / min
The car is equipped with:
- overpressure valve,
- pressure indicator,
- 1/2 inch pressure weighbridge, about 60 m, hydraulic drive
- hydraulic body drive with cooler
- Powerful, separate engine for the drive of the body with a key
- construction warranty valid until July 2021
A car in a superb technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!
POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG
MORE INFORMATION AT NO.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
CAUTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION
Kia na kategorie B COMBI WUKO DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW 2020,
Rok produkcji zabudowy 2020 r
Przebieg 93500 km
Rok produkcji samochodu 2006
Wymiary
Długość 5.5 m
Szerokość 1.75 m
Wysokość 1.93 m
VIDEOafficher les coordonnées
Pojemność 1600 l
Pojemność beczki na ścieki, osady 1000 l
Pojemność beczki na czystą wodę ok 600 l
Możliwość połączenia dwóch komór w czystą wodę
- uprawnienia na prawo jazdy kat. B
- wersja 3 osobowa
- wysokość pojazdu z zabudową 197 cm
- tylne zawieszenie mechaniczno - pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości
- tylne opony na bliźniakach nowe,
- nowy akumulator
Pojazd przeznaczony jest do:
* czyszczenia kanałów do 60 m przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego,
* usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych,
* mycia elewacji i niedużych obiektów naziemnych, takich jak pomniki, wiaty przystankowe, a także stanowiska pracy oraz pojazdu, przy użyciu pistoletu wodnego.
Pompa wysokociśnieniowa:
Annovi Reverberi XWL 50.15 – 150 bar
Pompa ssąca Pompa próżniowa:
MEC 6500 - 7000l/min
Samochód wyposażony w:
- zawór nadciśnieniowy,
- wskaźnik ciśnienia,
- waż ciśnieniowy 1/2 cala ok 60mb, napęd hydrauliczny
- napęd zabudowy hydrauliczny z chłodnicą
- wydajny oddzielny silnik do napędu zabudowy uruchamiany na kluczyk
- gwarancja na zabudowę ważna do lipca 2021
SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION
Kia по категориям B COMBI WUKO ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ 2020,
Год постройки кузова 2020
Пробег 93500 км
Автомобиль 2006 года выпуска
Габаритные размеры
Длина 5,5 м
Ширина 1,75 м
Рост 1.93 м
VIDEOafficher les coordonnées
Емкость 1600 л
Емкость бочки сточной воды, шлам 1000 л.
Емкость бочки чистой воды около 600 литров.
Возможность объединения двух камер в чистую воду
- водительское удостоверение категории В
- 3-местная версия
- высота автомобиля с кузовом 197 см
- механическая и пневматическая задняя подвеска с регулируемой высотой
- новые сдвоенные шины,
- новый аккумулятор
Автомобиль предназначен для:
* очистка каналов до 60 м водяной системой высокого давления, с возможностью одновременного засасывания примесей в отстойник, используя систему всасывания и нагнетания,
* удаление грязи и отложений из уличных водозаборов и канализационных люков,
* мытье фасада и мелких наземных объектов, таких как памятники, автобусные остановки, а также рабочие места и автомобиль, с использованием водяного пистолета.
Насос высокого давления:
Annovi Reverberi XWL 50.15 - 150 бар
Всасывающий насос Вакуумный насос:
MEC 6500-7000 л / мин
Автомобиль укомплектован:
- предохранительный клапан,
- индикатор давления,
- мостовые весы напорные 1/2 дюйма, около 60 м, гидропривод
- гидропривод кузова с охладителем
- экономичный, раздельный двигатель для привода корпуса ключом
- гарантия на строительство до июля 2021 г.
Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!
ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
-мы берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viberafficher les coordonnées (POL)
ОСТОРОЖНОСТЬ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.
See all
You are interested in this vehicle ?
Don’t wait any longer, get in touch with the company VIK-POL to know more right now !
By this seller
Similar ads